Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΔΥΣΗ


Για να βρίσκει την τροφή της μέσα στη θάλασσα η φώκια έχει εξελιχθεί σε έναν τέλειο δύτη. Συνήθως κρατάει την αναπνοή της 4-8 λεπτά. Έχει μετρηθεί όμως και μια μέγιστη κατάδυση 11 λεπτών. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει παρατηρηθεί και διάρκεια κατάδυσης 73 λεπτών (!) σε ένα άλλο όμως είδος φώκιας, τη φώκια Weddell. Οι θαλάσσιοι ελέφαντες της Βόρειας Θάλασσας μπορούν να καταδύονται για 48 λεπτά.
Το βάθος που μπορούν να καταδύονται για να βρουν την τροφή τους είναι συνήθως 30 μέτρα. Έχει όμως παρατηρηθεί και μέγιστο βάθος κατάδυσης 75 μέτρων. Επίσης σημειώνουμε ότι η φώκια της Χαβάης μπορεί να καταδύεται και πάνω από 151 μέτρα, ενώ ο θαλάσσιος Ελέφας της Βόρειας Θάλασσας έχει το ρεκόρ με βάθος κατάδυσης τα 630 μέτρα! Η φώκια καταφέρνει να έχει τόσο καλές επιδόσεις στην κατάδυση επειδή έχει τη δυνατότητα να μειώνει τους χτύπους της καρδιάς της και να μεταβάλλει την κυκλοφορία του αίματός της για να κάνει οικονομία οξυγόνου. Συγκεκριμένα φεύγει το αίμα από τα άκρα και η κυκλοφορία συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο, στην καρδιά και στα εντόσθια.
Σε πειράματα που έγιναν σε άλλα είδη φώκιας αποδείχτηκε ότι ενώ η καρδιά της φώκιας χτυπάει συνήθως με 120 χτύπους ανά λεπτό, στη διάρκεια της βουτιάς οι χτύποι της καρδιάς της ελαττώνονται μέχρι τους 4 ανά λεπτό.